Skip to main content

Проектиране на поливни системи

Проектиране на поливни системи

Проектирането на поливната система включва следните етапи: оглед и анализ замерване на параметрите като: водоизточник, налягане, дебит установяване на поливната култура – трева, лозя, храсти, овошни дървета и др. изчертаване направа на количествено стойностна сметка