Траката - поливна система, озеленяване, затревяване