3 Месеца по-късно - Траката – поливна система, озеленяване, затревяване

3 Месеца по-късно - Траката – поливна система, озеленяване, затревяване

3 Месеца по-късно - Траката – поливна система, озеленяване, затревяване

3 Месеца по-късно - Траката – поливна система, озеленяване, затревяване

3 Месеца по-късно - Траката – поливна система, озеленяване, затревяване

3 Месеца по-късно - Траката – поливна система, озеленяване, затревяване