Поливни системи

Водни помпи, хидрофори и помпени станции

Озеленяване

  • проектиране на паркове и градини
  • изграждане на тревни полета с готови тревни чимове – Hellasod
  • поддръжка на зелени площи
  • монтаж на градински бордюри от PVC, бетон или камък.
  • направа на плочопьтеки на тревна фуга
  • направа на екопътеки с каменна настилка
  • монтаж на паркорешетки от бетон и PVC
  • доставка и монтаж на градинско осветление