Приключи съвместен проект с фирма VJF  София за укрепване на скат и свлачище в гр.Шумен.

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище

Укрепване на свлачище