Подготовка за укрепване на откос с геосинтетична мрежа (1)

Подготовка за укрепване на откос с геосинтетична мрежа (2)

Подготовка за укрепване на откос с геосинтетична мрежа (3)

Подготовка за укрепване на откос с геосинтетична мрежа (4)

Подготовка за укрепване на откос с геосинтетична мрежа (5)