Втора фаза на укрепване на откос (1)

Втора фаза на укрепване на откос (6)

Втора фаза на укрепване на откос (2)

Втора фаза на укрепване на откос (3)

Втора фаза на укрепване на откос (4)

Втора фаза на укрепване на откос (5)