Проектирането на поливната система включва следните етапи:

Проектирането на поливната система

  • оглед и анализ
  • замерване на параметрите като: водоизточник, налягане, дебит
  • установяване на поливната култура – трева, лозя, храсти, овошни дървета и др.
  • изчертаване
  • направа на количествено стойностна сметка

Проектирането на поливната система