Поддръжката включва ежемесечни посещения с цел настройка и корекция на програматори и разпръсквачи, в зависимост от времето и температурите, който се очакват.

Поддръжка на повна система

Предлагаме два вида поддръжката на поливната система – Гаранционна и извън гаранционна.

Поддръжка на повна система