Върви подготовката за затревяване с новият готов тревен килим на HELLASOD.

Очаквайте подробни снимки.

Подготовка на затревяване

Подготовка на затревяване

Подготовка на затревяване

Подготовка на затревяване