Изграждането включва следните етапи:

Изграждане на поливна система

  • изкопни работи
  • монтажни дейности
  • насипи
  • хидравлични проби

Изграждане на поливна система